Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leidschendam
 
 

Hieronder staan enkele fotoalbums. Het complete overzicht  vindt u onder het archief.

19 november 2017, Doopdienst in De Leidraad

Feest in De Leidraad, want Eva is gedoopt. Zij is de dochter van Bart en Erica Haenen en het zusje van Anne.
Al vroeg stroomden de mensen toe. Heerlijk zo'n volle kerkzaal. De kinderen in de crèche hadden al snel hun draai gevonden met al het speelgoed dat er was.
Ook de gemeenteleden en gasten zochten een plekje en om 10.00 uur ging de dienst beginnen. We zongen mooie liederen, we waren stil, er is gebeden, gepreekt én gedoopt.
Er werd gelezen uit Genesis 1: 1-23 en uit Genesis 1: 24-2:4. De vele kinderen in de kindernevendienst waren hard aan het werk. Na de gebeden kwamen zij terug, net als de kinderen uit de crèche. Ook Eva werd naar binnen gebracht door haar beide oma's terwijl de gemeente zong: 'Laat de kind'ren tot mij komen'. Aan Bart en Erica werd gevraagd of zij verlangden dat hun dochter Eva gedoopt zou worden.  EVA ELSKE YVONNE, de namen van haar oma's.  Hierna volgde de doopgetuigenis en werd het doopvont gevuld met water. Nadat Anne nog even mocht voelen of het water nu warm of koud was, werd er gedoopt. Tot slot werd de doopkaars overhandigd. Na slotlied en zegen was iedereen uitgenodigd om nog even te blijven, om wat na te praten onder het genot van koffie of thee.
Het was feest, een echt feest!

Bekijk alle foto's
 
12 november 2017, Jongerenmusical Lost & Found

Om 17.00 uur begon de musical in de kerk. Het podium was omgebouwd tot Restaurant Lost & Found.
Bij de ingang kregen we een heuse menukaart. Het thema was de verloren zoon, maar dan in een hedendaags jasje gestoken.
Leuk om te zien wat de jongeren van dit verhaal hadden gemaakt. De techniek was in handen van Jacco, Frits en Jeffrey, terwijl ook Marcel een kijkje kwam nemen.
Gastvrouw in het restaurant: Josianne; Chefkok: Lucas, Karsten en Thomas;
Bediening: Lucie, Sara en Jasmijn. De muziek werd verzorgd door Wesley, Maarten, Robert en Annemieke op de piano.
Vigilia verzorgde de muzikale leiding. De regie was in handen van Jacqueline. Het luide applaus na afloop was verdiend. Na afloop was er een borrel en napraten. En... nagepraat zal er worden.

 

Bekijk alle foto's
 
29 oktober 2017, zangdienst in de Dorpskerk

Afgelopen zondag was er een feestelijke zangdienst in de Dorpskerk. Een gelegenheidskoor onder leiding van Vigilia van Akkeren begeleidde de dienst. Ds. Willemijn van Dijk preekte over Psalm 1, het beeld van de mens als een boom die geplant is aan stromend water.  En we vierden de maaltijd van de Heer.
Bij de koffie namen we afscheid van Elbert van der Wees, die gestopt is met zijn werk als koster.

Bekijk alle foto's
 
28 oktober 2017, sponsordiner in de Dorpskerk

Op zaterdagavond is er een diner gehouden in de Dorpskerk met een Oosters tintje.
Bij binnenkomst kreeg iedereen een heerlijke non-alcoholische cocktail. De soep kon nog net genuttigd worden bij kaarslicht. Voor het hoofdgerecht moest toch echt het licht aan. Daarna nog een grand dessert en tot slot koffie/thee met een gelukskoekje.
Al met al was het een bijzondere belevenis om zo met elkaar in de kerk gezamenlijk te eten. Voor herhaling vatbaar!
De opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de Dorpskerk.

 

Bekijk alle foto's
 
8 oktober 2017, Kerkproeverij Dorpkerk

Foto's van de kerkproeverij-dienst in de Dorpskerk.
Een mooie dienst waarin ds. Willemijn van Dijk voorging, in samenwerking met beeldend kunstenaar André van der Zwan.
De muziek werd verzorgd door Annemieke Hartman (piano / orgel), Henrike Louwen - Zwart (viool) en Erlijn Meijer - Logtenberg (dwarsfluit).
In deze dienst werd ook afscheid genomen van Liesbeth Boonekamp als jeugdouderling.

Bekijk alle foto's
 
7 oktober 2017, Dienstenmarkt in de Kruisheuvelkerk

Vanmiddag van 14.00 - 17.00 uur was er een dienstenmarkt. Gemeenteleden konden een tafel huren om spullen aan te bieden. Het was goed om te zien dat niet alleen de Heuvelwijkers hiervan gebruik maakten, maar ook de mensen uit Vlietwijk en Leidschenveen. Een gezellige middag met als motto 'door de gemeente, voor de gemeente'. Om elkaar een helpende hand toe te reiken kon je hulp vragen bij een klusjes of hulp bieden bij een klusje. Met iemand een keer op stap gaan. Kortom iets voor elkaar betekenen. Daar ging het om.
Het geld dat hiermee wordt 'verdiend' gaat in een potje voor een goed doel. Bij de koffie en thee konden lekkere hapjes gekocht worden. De gehuurde tafels waren aantrekkelijk ingericht met mooie spullen, die iedere huurder na afloop weer mee naar huis nam. Een geslaagde middag die naar meer smaakt.

 

Bekijk alle foto's
 
24 september 2017, Startzondag

Vandaag geen dienst als alle andere diensten. Het was feest in de kerk.
De PGLeidschendam / Leidschenveen hield vandaag startzondag. Het thema was: 'Meer dan welkom'. Patrick was goed op dreef op piano en orgel, een gelegenheidskoor van gemeenteleden o.l.v. Vigilia ondersteunden de dienst met prachtige zang en de predikanten hadden ook hun beste beentje voor gezet. Wat een fijne dienst was het. Er werd afscheid genomen van vijf ambtsdragers en twee nieuwe werden bevestigd.
De uitleg en verkondiging stonden in het teken van de kerkproeverij 2017.
Ds. Willemijn had in haar uitleg een heel persoonlijke aanpak. Wie in je omgeving nodig je een keer uit om mee naar de kerk te gaan? Iemand mee uit winkelen vragen, of uit eten of naar de film is niet moeilijk. Maar iemand uitnodigen mee naar de kerk te gaan is een stuk lastiger, want als iemand nee zegt kan dit als een persoonlijke afwijzing voelen. Tja en dat is lastig.
Er werd gecollecteerd voor de strijd tegen het water in Bangladesh. De opbrengst van deze collecte zal door de diaconie worden verdubbeld. Gelukkig werd er gul gegeven. Na ons slotlied en zegen was er koffie waarbij men taart, koek en allerlei lekkers kon kopen. De opbrengst van dit lekkers wordt gebruikt om materialen van Godly Play aan te schaffen voor de kindernevendienst.
Het feest werd nog verder voortgezet. Voor de kinderen waren er een springkussen en spelletjes. Gezamenlijk gebruikten we de maaltijd en o.l.v. Ds. Fulco was er een fietspuzzeltocht langs allerlei kerken. Kortom een feestelijke start van het nieuwe seizoen.

Bekijk alle foto's
 
3 september 2017, Jongerendienst in de Kruisheuvelkerk

Nadat de ambtsdragers binnen waren gekomen kon de dienst beginnen. Dit is een morgen (lied 216) was ons aanvangslied.
Er waren wat lege plekken in de kerk vanwege het kampeerweekend. Geen nood; de deelnemers aan dit weekend volgden de dienst in de grote tent en waren op deze wijze toch met ons verbonden in deze jongerendienst.
Hoe iets kleins zich kan ontwikkelen tot iets groots konden we zien aan de hand van beelden over de nagellakactie van Tijn. Een overdenking die het
(nogmaals) beluisteren zeer de moeite waard is.
In de nevendienst werd naar het verhaal geluisterd en in de crèche naar heerlijke rustgevende muziek. We deelden met elkaar brood en wijn. Tijdens de collecte ging er ook een mandje met kaarten rond. Ieder mocht een kaart pakken met als doel deze aan iemand te versturen. Prachtige kaarten met vogels of vlinders. Het zou toch geweldig zijn dat we door iets kleins te versturen met elkaar iets groots kunnen bereiken.

Bekijk alle foto's
 
22 augustus 2017, Terras bij de Kruisheuvelkerk

Zon! Veel mensen waren deze morgen op het terras afgekomen. Heerlijk in het zonnetje zitten en je een beetje laten verwennen door de 'jongelui' die terras-dienst hadden.
Onder het genot van koffie of thee met iets lekkers erbij, gezellig bijkletsen. T/m 26 september is dit seizoen de laatste kans om heerlijk te genieten van de gezellige en ontspannen sfeer.
Nog nooit geweest? Neem gerust uw vrienden en/of uw vriendinnen mee. Op dinsdag vanaf 10.00 uur altijd verse koffie en thee.
Een leuke manier om de mensen ook eens op een andere manier te ontmoeten. O ja..., bij slecht weer zitten we in de hal van de kerk.
WELKOM.

Bekijk alle foto's
 
20 augustus 2017, Kerkdienst in de Dorpskerk

Voordat de dienst begon zijn er foto’s gemaakt voor het kerkblad vanaf de preekstoel. Mooie foto’s.
Het was een hele fijne dienst waarin de bevestiging plaats vond van Mark Rip tot ouderling-kerkvoogd en Alja Schutte tot diaken, met als speciale taak ZWO.
We deelden met het elkaar het verlies van twee geliefde gemeenteleden en vierden met elkaar de dienst van schrift en tafel. We zijn dankbaar dat we met elkaar lief en leed  kunnen delen. Wat fijn dat dat allemaal in onze Dorpskerk kan!

Bekijk alle foto's
 
20 augustus 2017, Doopdienst Kruisheuvelkerk

Op zondag 23 juli was het feest in de Dorpskerk, want er werd gedoopt en vandaag was het al wéér feest want nu was er dopen in de Kruisheuvelkerk.
Aurelie Daëlle Feenstra werd gedoopt. Hier wordt een mens blij van.
Van het aanvangslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ zongen we de eerste vier verzen. Na Groet en Drempelgebed de overige drie verzen. Z mooi die tekst van Sytze de Vries, op muziek van Willem Vogel. De moeite waard om deze tekst nog eens goed tot u/je door te laten dringen.
De kinderen gingen zoals gewoonlijk naar hun eigen ruimte. Hier werd het verhaal over de parel verteld. De crèche waren deze ochtend ook goed bevolkt.
In de kerk ging de dienst gewoon verder. Toen de kinderen terugkwamen uit de nevendienst, net als de kinderen uit de crèche zong de gemeente ‘Verbonden met vader en moeder’. Ook Aurelie werd tijdens dit lied de kerk binnengebracht. Het dopen kon beginnen.
Na zending en zegen kon een ieder de doopouders feliciteren. Er was koffie, thee of limonade met lekkers en ruimte om elkaar te ontmoeten.

 

Bekijk alle foto's
 
23 juli 2017, Doopdienst in de Dorpskerk

Op zondag 23 juli was het groot feest in de Dorpskerk. Luuk van Dalen werd gedoopt. Ds. Willemijn van Dijk ging voor in deze zomerdienst.
 
Luuk is de jongste zoon van Annelore en Alex van Dalen. Dit schreven zij in het laatste kerkblad.

 
“Even voorstellen… Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn familie Van Dalen: Alex (33 jaar), Annelore (32 jaar), Liam (4 jaar) en Luuk (1 jaar). Met ons gezin wonen wij al ons hele leven in Leidschendam en komen, af en toe, graag in de Dorpskerk. Op 1 juli 2011 zijn wij in de Dorpskerk getrouwd en in november 2012 is onze oudste zoon Liam gedoopt. Na enige vertraging is het eindelijk tijd om ook onze jongste zoon Luuk, op 23 juli 2017, te laten dopen en daar zijn wij ontzettend blij mee! Wij hopen u te ontmoeten tijdens deze feestelijke dienst. Alex, Annelore, Liam & Luuk”
 

Bekijk alle foto's
 
25 juni 2017, eerste zondag van de zomer in de Kruisheuvelkerk

De kinderen waren al vroeg aanwezig om gezellig met elkaar te ontbijten.
Om 10.00 uur begon de kerkdienst. Ambtsdragers die binnenkomen, het welkom en mededelingen door de ouderling van dienst, het aanvangslied (God heeft het eerste woord). De rituelen in een dienst die ons zo vertrouwd zijn. In deze dienst ook een paar zaken die niet iedere week voorkomen.
De kinderen die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan zijn met een praatje én een plaatje in het zonnetje gezet. Op het scherm werden foto's vertoond nu pas echt leuk waren. Hier keken we terug hoe deze kinderen in hun kindernevendienst tijd zijn veranderd. Voor ieder was een praatje en een cadeautje als herinnering aan deze tijd. Leuk om hen straks weer te ontmoeten in de Lounge.
Er werd gezongen, niet alleen door de gemeente, óók het Leidschendams kerkkoor liet van zich horen. Na de lezingen de uitleg en verkondiging. Intussen was het in de crèche en kindernevendienst een gezellige boel.
Na het dankgebed, voorbeden en stil gebed, kwamen de kinderen terug uit de nevendienst, zodat zij ook de dienst rondom de tafel mee konden maken.
Brood en wijn werden gedeeld en organist Patrick Hopper speelde tijdens het delen hiervan op het orgel. Als dankgebed zong het koor: Eeuwig duurt Zijn trouw. Na collecte en slotlied was er koffie, thee of limonade.
 

Bekijk alle foto's
 
18 juni 2017, Jongerendienst in de Leidraad

Een impressie van de jongerendienst, waaraan een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren medewerking verleende.
In deze dienst werden Marianne Kruizinga, Rene Bron en Henk ' t Hart bevestigd als ambtsdrager.
 

Bekijk alle foto's
 
4 juni 2017 - Pinksterfeest van de PG Leidschendam in de Kruisheuvelkerk

Een feest waar het 'vuur' brandde. Een overvolle kerk waarin de verbintenis van ds. Nel van Dorp aan de PG Leidschendam plaats vond. Er werd gelezen uit Johannes 20, 19-22 én uit 1 Korintiërs 2, 1-5.  Prachtige liederen werden gezongen door het gelegenheidskoor en de gemeente o.l.v. Vigilia. Na Uitleg en verkondiging, kwamen de kinderen terug uit de nevendienst. En ja hoor ook dit jaar is er weer een echt Pinkstervuur ontstoken. Fije hielp hierbij en iedereen keek weer gespannen toe. Gelukt! Hierna volgde de presentatie en getuigenis van Méanne, die vandaag belijdenis van haar geloof deed.
De commissie ZWO bood een cheque aan met de opbrengst van het 40-dagenproject. De heer Gerit Jan Otterman van Stichting Manneka was hier duidelijk heel blij mee en toonde enkele foto’s waarop een waterput werd geslagen.
Als gezegende mensen gingen we naar huis.
 
 

Bekijk alle foto's
 
14 mei 2017, doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst waarin Bram Frank Rijneveld is gedoopt. Fijne liederen om te zingen, mooie lezingen, de gebeden en een volle kerk. Als dit geen feest is!
De kinderen die in hun eigen ruimte een verhaal hoorden over de betekenis van dopen.
Toen zij in de dienst terug kwamen mocht Daan het doopwater meenemen en Bram werd door zijn oma de kerk binnen gedragen. Een indrukwekkende gezongen doopgetuigenis door Frits met de band.
De kinderen mochten vooraan komen zitten op het podium, zodat ze het goed konden zien. Wel dit doen ze maar al te graag.
Na de zegen was er gelegenheid de doopouders te feliciteren.
 

Bekijk alle foto's
 
30 april 2017, Paulusdienst met koor in de Dorpskerk

Op 30 april was er in de Dorpskerk een dienst met een gelegenheidskoor
en het vierjaargetijdenkoor uit Voorburg. Dat was dus een dienst met veel zingen!
Deze dienst stond in het thema
van de Paulusreis die een groep gemeenteleden zal gaan maken van 6 tot 13 mei. Het was een fijne dienst met vele goede bekenden!
 

Bekijk alle foto's
 
27 april 2017, Koningsdag bij de Dorpskerk

In alle vroegte werd op Koningsdag de tent opgezet. Het weer was onbestemd en de tent kon zo het publiek trekken en er voor zorgen dat er beschutting was. Het pannenkoeken bakken was in de tent en met name de spekpannenkoeken verkochten zo rap dat er zelfs enige tijd sprake was van uitverkochte pannenkoeken. Visverkoop aan een originele Scheveningse viskraam trok ook de nodige bezoekers. In de kerk gastoptredens op het orgel en de piano, koffie en thee in de voorzaal, rommelmarkt, veiling, crea en boekenverkoop in de Binnenhof, buiten curiosa en natuurlijk toren beklimmen. Oftewel in en om de Dorpskerk was er voldoende te doen. Een open kerk voor iedereen! Herinneringen werden opgehaald, ervaringen gedeeld en soms werd ook nog een goed gesprek gehouden. Een fijne dag met elkaar.
De opbrengst van de Oranjemarkt komt ten goede aan het restauratiefonds van de Dorpskerk.
 

Bekijk alle foto's
 
22 april 2017, Met de Bijbel op Tafel per trein naar de Mariatentoonstelling in Utrecht

Op weg vanaf het station naar het museum, kwamen we haar al drie keer tegen.
Eerst door een naar haar genoemd plein over te steken, Mariaplaats. Dan, door links aan te houden, zagen we afgebeeld op tegels in een muur de voormalige Maria Maiorkerk, gebouwd in de elfde eeuw, gesloopt in 1844.
Daarna was er nog de Mariapomp, tijdens een cholera-uitbraak in de negentiende eeuw één van de weinige openbare pompen in Utrecht waar nog schoon drinkwater uit kwam. En… de pomp doet het nog steeds.
Iedereen kent Maria als de moeder van Jezus, of je nu religieus bent of niet. En nog steeds is ze overal: in kunst, in liedjes en in prullaria op kleedjes op de rommelmarkt. Maria is misschien wel de beroemdste, meest invloedrijke en sowieso de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Via de Dom liepen we naar het Catharijneconvent. Hier zagen we Maria's in alle soorten en maten.
De tentoonstelling las als een biografie. Maria als baby, met haar ouders Anna en Joachim, met de aartsengel Gabriël, Maria met kind en met haar dode zoon Jezus in de armen.
Naar voren kwam een menselijke, zorgzame moeder. Maar ook een strijdbare vrouw, met een kracht die zelfs ongelovigen aanspreekt.
Na al dit moois vroegen we een voorbijganger om nog een groepsfoto van ons te maken voor een Mariabeeld ‘met zwaailicht’ dat in de tuin stond. Helaas staat het zwaailicht er niet op. En ach, zo mooi was dat ook weer niet.
Op naar onze gereserveerde tafel bij een Italiaans restaurant voor ons avond maal. Pizza’s en pasta. Lekker en bovenal gezellig met elkaar aan tafel.
Hierna weer de terugreis, via Schiphol. Via Schiphol? Jawel! Door werkzaamheden aan het spoor reden er geen rechtstreekse treinen tussen Den Haag en Utrecht. Maar al kletsend ben je toch heel snel weer thuis.
 

Bekijk alle foto's
 
13 - 16 april 2017, Stille Week en Pasen in de Dorpskerk

Wij leven van verwondering en een diep vermoeden.
Dat thema stond centraal in de vieringen in de Stille Week en Pasen in de Dorpskerk. Sfeervolle, kleinschalige vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Voorbereid door een groep gemeenteleden met dominee Willemijn. Op donderdag vierden we de Maaltijd van de Heer, zoals Jezus met zijn discipelen destijds ook deed. Op vrijdag verwonderden we ons over het lijdensverhaal. Hoe het kon dat de man die kort daarvoor nog als een koning was binnengehaald, nu als misdadiger aan het kruis belandde. Op zaterdag herdachten we in het donker zijn leven en onze eigen doop. Aan het eind van de dienst gaven we het licht van Pasen, het licht van de nieuwe Paaskaars, door aan elkaar. Een nieuw begin, zoals beloofd, wat we nog eens vierden in een volle kerk op Eerste Paasdag. Met bij de koffie heerlijke spekkoek van Hannie Timmermans en Petra Verhaaf!

Bekijk alle foto's
 
16 april 2017, Paasmorgen in de Kruisheuvelkerk.

Een feestelijke Paasdienst waarin Laurine werd gedoopt.
Voorin de kerk stond een kruis van wilgentakken; de kinderen hebben enthousiast meegeholpen dit kruis te versieren met narcissen. Er werd gezongen, gelezen en gebeden en gedoopt.
Maar eerst luisterden de kinderen in de nevendienst naar het verhaal. De kinderen in de crèche hadden het druk met spelen. In de kerk volgden gebeden, lezingen en uitleg en verkondiging.
Marieke en Susanne zongen voor de gebeden Sela music.
Hierna kwamen de kinderen de kerk weer binnen. Ook Laurine werd binnengebracht, en Lidewij goot samen met haar opa het water in het doopvont. Na de presentatie, woorden bij de doop en het doopgebed werd door Marieke de doopgetuigenis gezongen. Over morgen, een lied van K. Wouters.
Hierna volgden de geloften en doop. De kinderen mochten vooraan komen staan zodat zij alles goed konden zien. Na het dopen werd de doopkaars overhandigd door de diaken.
We sloten de dienst af met het zingen van U zij de glorie (LB 634).
Een feestelijke dienst die, als je/u deze dienst hebt gemist, via de kerkomroep nog terug te luisteren is.
 

Bekijk alle foto's
 
11 april 2017, Vastensoep

Gedurende de 40dagentijd was er iedere dinsdagavond de oecumenische vastensoep, sinds 2013 gehouden in de Kruisheuvelkerk. 
De laatste avond, 11 april 2017, waren deze kinderen én een gelegenheidskoort onder leiding van Vigilia van Akkeren aanwezig.

Bekijk alle foto's
 
9 april 2017, Palmpasen in de Dorpskerk

Kinderen, jongeren en ouderen waren al vroeg in de Dorpskerk om Palmpasen stokken te maken. Gezellig en leuk om te doen. We hebben 13 gemeenteleden blij kunnen maken met zo’n symbolische Palmpasen stok.
Geordie Bregman speelde tijdens de dienst op de bugel en Johan Groen op het orgel. Het was een feestelijke dienst wat ook al aan de orde van dienst te zien was.
Het was ook de zondag waarop voor het eerst de nieuwe foto’s van de gemeenteleden op het nieuwe bord te zien waren. Gerrie en Kees hebben er veel werk aan gehad, maar we kunnen er nu weer een poosje mee vooruit. Iedereen staat er weer Paasbest op!
 

Bekijk alle foto's
 
9 april 2017, Palmpasen in de Kruisheuvelkerk

Vanochtend om 9.00 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders al naar de kerk om een Palmpasenstok te maken. Opperste concentratie bij zowel kinderen als de ouders. Het maken van Palmpasenstokken is een oud gebruik. Heel vroeger werd hiermee het begin van de lente gevierd. Toen de mensen in Nederland Christen werden, werd de Palmpasenstok omgedoopt tot de drager van symbolen voor wat er in de Stille Week gebeurde. Daarbij horen verhalen over Jezus.
De kerkdienst begon en na het aansteken van het lantarentje gingen de kinderen naar de kindernevendienst. Hier hoorden zij het verhaal van Palmpasen en mochten hun eigen ‘knutsel’ uitzoeken. In de crèche was het ook gezellig druk. Weer in de kerk hadden alle kinderen een mooi versierde stok bij zich en liepen zij in een lange stoet door de kerk.
Een feestelijke geheel op een prachtige lentedag.
 

Bekijk alle foto's
 
26 maart 2017, Gezamenlijke kerkdienst in de Kruisheuvelkerk

Voorganger/gastpredikant deze ochtend was ds. Sytze de Vries.
Een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren werkte mee aan de dienst.
We genoten in een goed gevulde kerk van de mooie liederen en zang. Een inspirerende uitleg en verkondiging voor de groten, kindernevendienst en crèche voor de kleintjes. En dat uurtje zomertijd? Nee hoor daar hadden we geen last van.
Hebt u/ heb jij toch deze dienst gemist? Luister dan de dienst terug via de kerkomroep.

Bekijk alle foto's
 
19 maart 2017 - Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Feest in de kerk! Vanmorgen zijn Noël en Emile gedoopt. Een prachtige bloemschikking, met water van de Jacobsbron. Liederen en orgelspel. De kinderen die naar de kindernevendienst gingen om naar hun eigen verhaal te luisteren en daarna heerlijk konden knutselen, terwijl in de kerk gepreekt werd.
De dopelingen die zelf het doopwater binnen brachten en hun ouders, Klaas en Erlijn, die de doopgetuigenis aflegden in de vorm van een gedicht. Hierna werd gedoopt. Onder toeziend oog van de gemeente en de kinderen die vooraan mochten zitten, liet ds. Willemijn het water rijkelijk vloeien over de hoofden van Noël en Emile. Na geloften en overhandiging van de doopkaars volgde de verwelkoming door de gemeente. Hierna volgde de collecte. Na het slotlied en de zegen was er gelegenheid om de  doopouders en dopelingen te feliciteren. En tot slot was er koffie/thee en limonade.
 

Bekijk alle foto's
 
17 maart 2017, 'Spellenproeverij' in de Kruisheuvelkerk

De 'Spellenproeverij' smaakt naar meer!
Nieuw was deze spellenproeverij. Een gezellige avond waar er aan drie tafels verschillende spellen werden gespeeld. Ds. Fulco is in het bezit van een groot aantal spellen met een Bijbelse of maatschappelijke achtergrond. Dit klinkt heel erg serieus, en soms was dit ook zo, maar er werd de avond ook heel veel gelachen. De eerste bijeenkomst met bijna twintig personen, zowel uit Vlietwijk, Leidraad als uit Heuvelwijk, was succesvol. De sfeer was open en prettig. Er werd naar elkaar geluisterd en er werden ervaringen gedeeld.
Een avond met alleen maar winnaars. Toen het tijd was om naar huis te gaan waren we nog lang niet uitgepraat en gespeeld. Een zinvolle manier om kennis te maken met anderen. O ja en het hapje en drankje waren ook prima verzorgd.
Een avond die vraagt om herhaling.
 

Bekijk alle foto's
 
12 maart 2017, Passiedienst in de Kruisheuvelkerk

Een Passiedienst, met koralen uit de Johannespassie van J.S. Bach.
 
Een bijzondere dienst met medewerking van het koor COV uit Leidschendam o.l.v Bernhard Touwen. Op het orgel Niek van der Meij.
Op een indrukwekkende manier werd in deze dienst gelezen en gezongen uit het Johannes evangelie. Het fijne was dat we de vertaling van het gezongene konden volgen in liturgie en op het beamerscherm.
De kinderen waren naar hun eigen ruimte en luisterden naar een verhaal en knutselden er later lustig op los.
Na de gebeden kwamen ook zij weer in de kerk. Hierna de collecte en slotlied gevolgd door de zegen.
En toen.... was er koffie, ontmoeten en napraten.
 

Bekijk alle foto's
 
22 februari 2017, Met de Bijbel op Tafel

Wat doen we op zo’n bijeenkomst?
We beginnen met koffie of thee en even bijkletsen, daarna begint het serieuze werk dat ‘geknipt’ is in vier stukken.
 
1.           Lectio (lezing) De tekst wordt aandachtig gelezen
2.           Meditatio (overweging) De tekst wordt opnieuw aandachtig gelezen. Vraag aan jezelf: wat raakt me, wat verwondert me, waarbij heb ik kritische vragen, en waarom.
3.           Oratio (gebed) Lees opnieuw aandachtig de tekst. Dit was Goeds woord voor jou. Nu mag je antwoorden. Neem hiervoor rustig de tijd voor je antwoord, je gebed, of laat het stromen uit je hart.
4.           Contemplatio (rusten in god)
Lees opnieuw aandachtig de tekst. Rust in het woord dat God je gegeven heeft. Laat alles stil in je zijn.
 
Na vier keer lezen wordt besproken wat voor antwoord je uit deze lezing hebt gekregen. We lazen Haggaï 2, 1-9. Mooi te ervaren hoe ieder, toch heel verschillend, deze tekst oppakt.
 
Deze avond kwam er een spel op tafel. Dobbelstenen en kaartjes!
Verschillende vragen, verschillende antwoorden. Het ging er in dit spel om dat de spelers op verschillende plekken in hun stad, met een verscheidenheid aan onderwerpen, hun antwoord konden geven. En..... als je het even niet wist of wilde, dan kon je gewoon passen. Soms serieus, dan weer hilarisch.
 
Ook eens een avond aanwezig zijn?  Dan even de KerkKalender in de gaten houden. Lectio divina is een prettige manier om met elkaar een passage uit de bijbel uit te diepen en te bespreken.
 

Bekijk alle foto's
 
12 februari 2017, Kerk- en schoolviering in de Kruisheuvelkerk

Sneeuw? Ja leuk, heel veel sneeuw! De kinderen kwamen vandaag met de slee naar de kerk. Waar anders nog wel eens een rollator stond, stonden nu de sleetjes naast de deur.
Het verhaal in de dienst ging over de Ark van Noach en de leerlingen en de leerkrachten van de Emmaüs school hadden er iets moois van gemaakt.
De kleinsten zongen een lied. Het verhaal van de ark werd verteld en de dieren kwamen twee aan twee naar de ark gelopen. De kerk leek wel een 'pop-tempel', de ouders wilden natuurlijk hun eigen kleine artiesten op de foto zetten. Net als bij een concert werd druk gebruik gemaakt van de mobieltjes. Dominee Fulco vertelde over de regenboog. Hij had hiervoor een pijl en boog meegenomen, als een soort ezelsbruggetje.
Na de dienst was er limonade, thee en koffie met heel veel lekkers erbij. En toen….. gauw naar buiten voor een sneeuwballengevecht of het maken van een sneeuwpop, voordat alles weer weg gesmolten is.
 

Bekijk alle foto's
 
5 februari 2017, Jongerendienst in de Dorpskerk

Na diensten met als thema Geloof en Hoop had de jongerendienstcommissie nu een dienst voorbereid met het thema Liefde. We leerden dat er in het Grieks twee woorden zijn voor liefde: eros en agapè. In de bijbel gaat het vooral over de tweede term; onbaatzuchtige liefde tussen mensen onderling en tussen mensen en God. We zongen veel en voor de jongerenruimtes in alledrie de kerken was er een aandenken voor aan de muur.
Na afloop van de dienst was er voor iedereen een roos: het ultieme symbool van de liefde.

Bekijk alle foto's
 
3 februari 2017, Naar de chinees

Op vrijdag 3 februari waren we welkom bij restaurant Ming Yeg.
Bij Riet Struben en Cock van Regteren hadden zich 42 gemeenteleden opgegeven om mee te eten.Aan 7 volle tafels was er vanaf het begin een gezellig samenzijn. Na de soep, kwamen er volle schalen met diverse gerechten op tafel, waar een ieder heerlijk van heeft gegeten.Zoals Cock vertelde in haar welkomstwoord, een traditie die dit jaar voor de 20ste keer plaats vond.
Daarom willen ook nu weer, Riet en Cock hartelijk bedanken voor de organisatie.

Bekijk alle foto's
 
25 januari 2017, Seniorenmiddag in De Leidraad

Cor en Annie Vrolijk waren onlangs 60 jaar getrouwd. Dat hebben ze dubbelop gevierd in de kerk: op een zondag hebben ze na de dienst getrakteerd en woensdag 25 januari heeft Cor vis gebakken tijdens de seniorenmiddag in De Leidraad.
Het smaakte heerlijk en het was een gezellige middag. Ria van der Zee sloot de bijeenkomst af met een mooie tekst van haar echtgenoot Johan over 'vertrouwen'.

Bekijk alle foto's
 
15 januari 2017, een eeuweling in de Dorpskerk!

Op zondag 15 januari stonden we in de Dorpskerk stil bij het heugelijke feit dat Harry Verkuijlen de gezegende leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. Nog net niet helemaal, want het was de dag voor zijn verjaardag, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken.
De heer Verkuijlen zat 12 jaar in de kerkenraad van de Hervormde Dorpskerk en maakte daar veel foto’s van doopplechtigheden. Vanuit de kerk was hij ook betrokken bij de oprichting van de stichting Horst & Vliet voor hulp aan ouderen. Reden genoeg voor koffie met toepasselijk gebak.
Ook de 65ste verjaardag van Annemieke Verhagen werd gevierd.

Tenslotte namen we ook nog afscheid van een bijzondere kerkrentmeester; Bert van Viegen stopt er na jaren trouwe dienst mee. Mede dankzij hem zijn de Dorpskerk en de pastorie aan de Koningin Emmalaan weer helemaal up-to-date.
 

Bekijk alle foto's
 
8 januari 2017, Nieuwjaarsdienst van de Protestantse Gemeente Leidschendam

Met onze drie voorgangers; Patrick op piano en orgel; Vibeke en Judith op fluit én een gelegenheidskoor van zesentwintig man/vrouw sterk onder leiding van Vigilia, een goed begin van de eerste dienst in het nieuwe jaar.
We zongen prachtige liederen en de kinderen gingen zoals gebruikelijk naar hun eigen ruimtes. Mooie lezingen, fijne liederen en de uitleg door dominee Theo. Nadat de kinderen terugkwamen in de kerk vierden we de dienst van de tafel en deelden we brood en wijn met elkaar. De ZWO presenteerde het nieuwe
collectedoel: 'de strijd tegen het water in Bangaladesh'. Na de zegen bleven nog veel mensen koffie drinken en napraten.
 

Bekijk alle foto's
 
25 december 2016, Kerstmorgen in de Kruisheuvelkerk.

Vandaag met muzikale begeleiding van orgel - Arthur Vos, en trompet - Anita Mijsbergh.
De gemeente kreeg een klein voorproefje van de film die de kinderen in de nevendienst gingen bekijken. De weken ervoor hadden ze met eierdozen al een stal geknutseld. Weer een feestelijke dienst waarin fijn gezongen werd. In de crèche deden de kinderen hun eigen 'ding'. Toen de film in de nevendienst was afgelopen werd er nog snel even een groepsfoto gemaakt. Alle kinderen er leuk op krijgen? Een haast onmogelijk verzoek. Er leuk op staan blijkt toch een stuk moeilijker, dan wanneer er gekke bekken getrokken mogen worden. Terug uit de nevendienst mochten de kinderen nog even meespelen op een instrumentje, een taak die ze uiterst serieus namen.
Als verrassing, aan het einde van de dienst, was nog een kort kerstfilmpje.
Dit was gemaakt met Legoblokjes.  Na de zegen was er koffie en gezellig napraten.
 

Bekijk alle foto's
 
24 december 2016, Kerstnachtdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst waarin een klein gelegenheidskoor o.l.v. Ingrid den Hartog zong, Judith Anvelink dwarsfluit speelde en Arjan Anvelink orgel en piano voor zijn rekening nam.
Het koor zong mooi en zuiver. Prachtige liederen klonken, heerlijk om naar te luisteren. We keken naar het kerstverhaal. Een verrassend, hilarisch filmpje van een paar minuten, waar om gelachen werd.
De lezingen uit de Bijbel, de uitleg en verkondiging waarin werd gesproken hoe een kind de wereld in beweging kon krijgen. Net was ook bekend dat ongeneeslijke zieke Tijn twee miljoen euro bij elkaar had gelakt. Ontroerend net als de geboorte van Jezus.
Het was een fijne dienst met zang en muziek. Met name wil ik "Hark! The herald angels sing" noemen, gespeeld op piano en dwarsfluit. Prachtig!
De collecte van vanavond was bestemd voor het hospice GENTLECARE in Zuid-Afrika. Wil(t) u/je over dit hospice meer lezen kijk dan in het kerkblad onder Werkgroep Colesberg. Hier staan actuele berichten uit het hospice.
Na deze kerstdienst was er kerstbrood en glühwein.

Bekijk alle foto's
 
24 december 2016, Kinderkerstfeest in de Kruisheuvelkerk

Wel haast een van de vrolijkste feesten die de kerk kent. Ook dit jaar weer.
Veel kinderen uit de hele PGLeidschendam hadden samen met papa's, mama's, oma's, opa's, broertjes en zusjes, tantes en ooms de weg naar de Kruisheuvelkerk gevonden. Wat had het koortje hard geoefend, wat werd er mooi gezongen, wat werd het kerstspel goed gespeeld. Had u/je dat ook? Op de fiets op weg naar huis klonk nog steeds het Sjok, sjok, sjok van het ezeltje in mijn oren, en dat terwijl ik met een blij gevoel in een rap tempo naar huis reed. Wat was het een fijne dienst met zoveel kinderen.
 
Nog meer foto's bekijken? Bezoek dan ook eens onze facebookpagina

Bekijk alle foto's
 
24 en 25 december 2016, Kerstfeest in de Dorpskerk

Kerstfeest in de Dorpskerk.
Kerstavond was het al feest in de Dorpskerk. Bij binnenkomst werden we onthaald door mooie carols die werden gespeeld in de hal. Ook tijdens de dienst speelde muziek een belangrijke rol. Bekende melodieën, mooie teksten, gemeente zijn!
Met warme glühwein en een plak kerststol gingen we goed gevoed (letterlijk en figuurlijk) de nacht in.

Op kerstochtend was er wederom een mooie dienst. “Wat is kerst voor jou?". Drie gemeenteleden brachten het voor hen onder woorden. Het feest van kerst mag je delen, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Daar mag je in de kerk voor “oefenen”.

 
 

Bekijk alle foto's
 
16 december 2016, Kerstzangavond van het Leidschendams Kerkkoor en Kerkkoor Scheveningen

Dirigent was Marcel van Duijvenvoorde. Hij had voor een programma gezorgd waarin het tedere aspect van de naderende geboorte van Jezus Christus er uit sprong. Dit werd geaccentueerd door twee instrumentalisten uit de houtgroep, Henny Hup op fluit en Peter Le Feber op hobo.
Zong het koor aanvankelijk bekende kerstliederen in vier partijen, naar mate de avond vorderde werden de muziekstukken gecompliceerder. Bij het Wohl mir, das Ich Jesum habe van Bach speelden de fluitist en hoboïst de bekende instrumentatielijn en de organist, Arie Kraaijeveld, alleen de akkoorden, waardoor het koor vocaal kon uitpakken. Erg mooi klonk het door soliste Margriet Wagner gezongen Rejoice van Händel.
 

Bekijk alle foto's
 
13 en 14 december 2016, Kerstfeest voor ouderen in de Kruisheuvelkerk

Twee dagen feest, twee dagen lachende gezichten. De tafels waren gezellig gedekt en vanaf 15.30 uur was iedereen welkom voor een hapje en drankje. Op tafel stond voor ieder een lantaarntje waarop het menu vermeld stond. Dat zag er weer goed uit. Nu gaat het deze dagen niet uitsluitend om wat je eet, maar hoe en met wie je eet. Gezellig ontwikkelden zich de gesprekken en we zagen veel lachende gezichten. Enthousiaste vrijwilligers hadden zich ingezet om de ouderen van Leidschendam/Leidschenveen eens lekker te verwennen.  Een voorgerechtje, een soepje, een hoofdgerecht en een nagerecht. Tot slot nog koffie of thee. De klok tikte door en na de maaltijd werden we uitgenodigd in de kerk plaats te nemen voor de viering. Twee dagen waren er (wisselende) vrijwilligers die hun beste beentje voor hebben gezet. Groot was ook de waardering voor twee jongeren uit de Youth Groep die actief mee hielpen. Tijdens de viering waren ook de jongeren weer actief om er iets moois van te maken. Arjan bespeelde de piano, Geordie - bugel, Manouk - dwarsfluit, Vibeke - dwarsfluit, Sophie - viool en Susanne - zang.
Zoals uit de foto's blijkt werden lezingen, verhaal en meditatie op de beide dagen door verschillende personen gedaan. Om 20.30 uur was het feest echt afgelopen en ging ieder weer huiswaarts.

Bekijk alle foto's
 
11 december 2016, Top2000 dienst in de Kruisheuvelkerk

Zondag 11 december jl. de tweede keer een Top 2000-dienst in de Kruisheuvelkerk, dus het belooft al een traditie te worden. Een grote verbetering met de eerste keer is de beamer waarop alle liedjes werden geprojecteerd. Ook fantastisch, dat de nummers in het geheel werden gedraaid. Omdat je op die manier van a tot z kon meezingen, was het een supervrolijke dienst.
 
De band begon met 'Help' van de Beatles, dus gelijk al in de groove. Omdat het thema dit jaar 'Droomland' was, schalde het sonore geluid van André Hazes door de kerk met dat nummer. Het lied stamt overigens al uit de dertiger jaren. Ook niet te vermijden 'De meeste dromen zijn bedrog’ van Marco Borsato. 'Waanzinnig gedroomd' van Kinderen voor Kinderen staat dit jaar zelfs op 5. Op 3 de keuze van Johan,  'Dreamer' van Supertramp, wat ik ondanks het feit dat ik het meezong toch een beetje een jengellied vind, zoiets als "Mama, mag ik nou een ijssie?". Veel mooier vond ik de live zang van Tessa in 'I dreamed a dream' van Schönberg.
 
Tussen de bedrijven door spraken dominees Fulco en Willemijn over dromen en kwamen uit bij Jesaja, ook in mijn  ogen een groot visionair in zijn profetieën. Nobelprijswinner Bob Dylan was de keuze van Gert in deze zogenaamde Top 2000. Inderdaad is diens 'The Times they are changing' een klassieker. Maar of zijn oeuvre nou een Nobelprijs Literatuur waard is? Volgens mij zijn  er genoeg echte schrijvers. Nogal dol, dat Herman Finkers door het stemgedrag van de familie de Vries Bouwstra op 4 kwam met 'Daar boven in de hemel'. Maar buitengewoon geestig, die Tukker.
 
De band, waarin nu ook Wesley meespeelde met zijn op Black Monday verworven blauwe gitaar, vervolgde met het wonderschone 'I have a dream' van ABBA. Daarna nummer 2 in de Top 5, de ook door mij gekozen ballad 'Turn, turn, turn' van de Byrds. Voorganger Haitjema wees ons er op, dat de tekst teruggaat op Prediker 3. Kippevel! De nummer 1: 'To dream the impossible dream', bekend van Luther Vandross, maar hier live uitgevoerd door een sympathieke jongen, zowel vocaal als op piano. Haitejma dankte en zegende, waarna we geanimeerd deze Top 2000-dienst evalueerden.

Bekijk alle foto's
 
10 december 2016, Kerstfair en sponsordiner in de Dorpskerk

Op zaterdag 10 december hing de sfeer van Kerst al in de Dorpskerk. Op de jaarlijkse Kerstfair was er van alles te koop, zoals zelfgemaakte kerstkaarten, houten figuurtjes en boeken. Voor de kinderen waren er workshops mini-kerstbomen maken. En al was het niet heel erg koud; de glühwein smaakte prima. ’s Avonds was er in de kerkzaal, onder de kroonluchter, een Italiaans sponsordiner voor het restauratiefonds van de Dorpskerk. Soep en toetje waren door de vrijwilligers zelf gemaakt, de lasagne was gesponsord door Villa Rozenrust. Het was een gezellige avond, met erg lekker eten op een bijzondere plek.

Bekijk alle foto's
 
10 december 2016, Oefenen met het Kinderkoortje in de Kruisheuvelkerk

Bij binnenkomst zagen we het al. In verband met de Top 2000-dienst had de kerk een metamorfose ondergaan.
De kerstboom stond ook al en het zag er heel gezellig uit. In zo'n omgeving is het dan ook leuk oefenen. We waren met een behoorlijk groepje kinderen die op de basisschool zitten. Van 4 tot 12 jaar dus.
Om 16.00 uur begon de repetitie. Keurig op het podium opgesteld, werd er naar de instructies van Vigilia geluisterd. Annemiek achter de piano zorgde voor de begeleiding.
In 'Het Kerkblad' stond al geschreven dat het kinderkerstfeest (voor jong én
ouder) een dienst is waarin het kerstverhaal op aansprekende wijze centraal zal staan, met kinderen in de hoofdrol.
Dit is zeker zo en het belooft weer veel goeds!

Bekijk alle foto's
 
20 november 2016, Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar in de Kruisheuvelkerk

Het Vocaal Ensemble Roering verleende medewerking aan deze dienst.
Een bijzondere dienst, waarin de namen werden genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor elk van hen werd een kaars ontstoken.

Het ontsteken van de kaarsen werd afgewisseld  met het zingen van: 'Als alles duister is'.
Voor allen die niet bij naam genoemd werden, maar zeker wel gemist, werd één kaars ontstoken. Tot slot kreeg ieder de gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken; als teken van verbondenheid met, en als gedachtenis aan hen die ons zijn voorgegaan.
 

Bekijk alle foto's
 
19 november 2016, Running Dinner

Rond 17.00 uur was iedereen aangekomen op het adres waar het voorgerecht geserveerd zou worden, vervolgens rond 18.00 uur een verhuizing naar het volgende adres waar het hoofgerecht werd genuttigd. Gezellige gedekte tafels en, nu in een andere samenstelling, weer kletsen en smullen maar.
Tot slot ‘op naar het toetje’ in de Kruisheuvelkerk. Hier was een prachtige desserttafel ingericht. Overheerlijk!
Het samenzijn was weer heel fijn en geanimeerd. Of je nu jong of wat ouder bent, of je nu wel of niet een gerecht klaarmaakt, iedereen kan meedoen en is van harte welkom.

Bekijk alle foto's
 
6 november 2016, Jongerendienst met thema "Hoop" in de Kruisheuvelkerk

De ambtsdragers komen binnen. Dit keer Liesbeth als jeugdouderling met nog enkele jongeren die de dienst van vandaag hadden voorbereid.
Het koor YMCA verleende deze dienst haar medewerking. Een dienst dus deze morgen net even iets anders dan anders.
Na het aansteken van de tafelkaarsen zongen we 'Dit is een morgen als ooit de eerste'.
De kinderen mochten deze ochtend in de kerk blijven zitten, er werd gelezen uit verschillende kinderbijbels. Een paar van de kleinste kinderen gingen naar de voorhof en konden kleuren. Op deze manier kon toch iedereen de dienst meemaken. De lezing was Lucas 5, 17-20 (Bijbel in gewone taal). Na het lied Heer uw licht en uw liefde schijnen werd het verhaal van 'De verlamde man', uit de kinderbijbels gelezen. YMCA zong hierna Just to be close to you. Deze dienst met veel zang vloog voorbij.
Kon je/u er niet bij zijn deze morgen? Via deze link is de dienst terug te luisteren.
 

Bekijk alle foto's
 
5 november 2016, Nationale Synode in Dordrecht

Met de groep 'Met de Bijbel op Tafel' zijn we per trein naar Dordrecht gereisd om hier in de Grote Kerk bij de bijeenkomst van de Nationale Synode te zijn.
Een vol programma met samenzang, zang door het Urker mannenkoor, gebed, film en veel sprekers. Oorspronkelijk zou Andries Knevel als moderator de leiding hebben over de filmpjes met daarbij de vraag 'passen wij allen in één verbond'. Wegens ziekte werd hij vervangen. Het ochtendprogramma duurde tot ongeveer 13.30 uur. Buiten was het koud, maar in de kerk was het niet veel warmer. Dikke truien en jassen bleken nog net onvoldoende om het behaaglijk te hebben. In de pauze kreeg ieder een lunchzak met broodjes, fruit, drinken en iets te snoepen. Vanaf 14.00 uur start van het middagprogramma. Nog steeds koud natuurlijk. Zelfs bij de band die ons liet staan en handenklappen werden we niet veel warmer.  Een prachtige kerk die Grote Kerk, maar o wat verlangden we naar onze eigen kerk waar wel gestookt kan worden. Stijf van de kou zochten, we rond 17.30 uur, een tentje om met elkaar nog een hapje te eten. Dit lukte en in de verwarmde ruimte deden we ons tegoed aan de maaltijd. Hierna naar het station, waar we de trein naar Den Haag CS namen.

Bekijk alle foto's
 
30 oktober 2016, Feest in de Kruisheuvelkerk

Na de afkondigingen en het aansteken van de tafelkaarsen begon onze dienst. Wat een feest! Ingrid den Hartog werd bevestigd als ouderling. Fijn dat er altijd weer mensen zijn die een taak op zich willen nemen. Wat zijn we als gemeente gezegend met zoveel vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Niet alleen personen die zichtbaar een taak uitvoeren, maar ook de vele mensen die achter de schermen actief zijn.
De kinderen gingen naar de nevendienst. Na de uitleg en verkondiging kwamen zij weer in ons midden. Ook Rosa en Sanne, dochters van Jeroen en Martine en zusjes van Julie kwamen de kerk binnen. Julie droeg de kan met water die ze in het doopvont mocht gieten. De doopouders gaven antwoord op de vraag of zij de doop van hun dochters verlangden. Maar voor er gedoopt werd zongen Rosa en haar Martine het lied 'Mag ik dan bij jou'. Prachtig klonk dit, ontroerend ook. Hierna volgde de doopgetuigenis door Jeroen en Julie. Toen werd er overgegaan tot de doop. De doopkaars werd overhandigd en ook de kinderen van de nevendienst hadden een cadeautje.
Na de zegen was er gelegenheid om voor in de kerk Ingrid en de doopouders te feliciteren. En in de Voorhof was koffie met iets lekkers. Een echt feest dus deze zondag!
 

Bekijk alle foto's
 
29 oktober 2016, PGL-Volleybaltoernooi

Op zaterdagavond 29 oktober hebben acht teams van onze gemeente gespeeld in sporthal De Fluit. De verschillende teams waren dit jaar aan elkaar gewaagd. Daardoor waren de wedstrijden vaak spannend met verrassende uitslagen. De scheidsrechters Aag en Rokus wisten alles in de hand te houden. Helaas moest de EHBO (Jaap en zijn zussen) ook een aantal keer in actie komen.
Na de drie poulewedstrijden en de daarop volgende kruiswedstrijden, kwamen de poulewinnaars tegen elkaar uit in de finale: Vliet-Armada - Funny Beans. De eindstand was 21-18, dus het Vliet-Armada-team ging met de wisselbeker naar huis. Na het gezellige en sportieve toernooi is er door alle teams nog wat gedronken in de kantine en gezellig nagepraat. De initiatiefnemers gaan proberen volgend jaar oktober weer een PGL-volleybaltoernooi te organiseren.
 

Bekijk alle foto's
 
9 oktober 2016, Doopdienst in de Kruisheuvelkerk

Vandaag een fijne dienst met medewerking van de band Luister.
Na binnenkomst van de ambtsdragers en het welkom door de ouderling van dienst, werd er gezongen. Ook de tafelkaarsen werden aangestoken.
De kinderen gingen naar de nevendienst waar ze druk aan de slag gingen en in de crèche was het een drukte van jewelste.
Vandaag één lezing uit de Bijbel in Gewone Taal uit 1 Corinthiërs 13 - 'Zonder liefde is alles zinloos'.
De band Luister zong prachtig en wij als gemeenten vergaten haast om mee te zingen. Na preek en voor de gebeden kwamen Vibeke en Merle naar voren. Zij gaan komende week op reis naar China om tweeënhalve week vrijwilligers werk doen in een kindertehuis. Aan de gemeente vroeg Vibeke of wij voor hen wilden bidden komende weken. Hierna werd gebeden.
Met de kinderen uit de kindernevendienst en de crèche werd ook Fenne de kerk binnengebracht. Haar grote zus Mare mocht de kan met doopwater dragen.
Na de presentatie, en een doopgetuigenis gezongen door Susanne werd er gedoopt. Voor het eerst met water uit ons nieuwe doopvont. De doopkaars werd overhandigd en traditiegetrouw is er vanuit de kindernevendienst een cadeautje. Extra verrassing was dat zij ook het lied 'Je bent bijzonder, oh ja' zongen. Na collecte en slotlied was er gelegenheid de doopouders te feliciteren, de dooprol te ondertekenen en koffie te drinken.
Dopen is en blijft bijzonder.
 

Bekijk alle foto's
 
2 oktober 2016, wisseling ambtsdragers in de Leidraad

Een dag van afscheid, maar ook een dag van verwelkoming in De Leidraad in Leidschenveen. Daar namen we afscheid van Anja den Heyer, die na 8 jaar  kerkenraadslid het stokje overdraagt. Een warm dankwoord voor haar. Gelukkig blijft ze nog wel actief voor de kerk en zullen wij haar nog regelmatig zien.
Ook nam de kindernevendienst afscheid van 5 kinderen die naar de middelbare school zijn gegaan: Nathan, Elise, Noortje, Ephraim en Iris. Zij ontvingen allen de jongerenbijbel.

De verwelkoming was voor een nieuw kerkenraadslid, Jaap den Heyer. Ja zeker, de man van….Hij is bevestigd in zijn ambt van ouderling-kerkrentmeester met als bijzondere opdracht het onderhoud en beheer van De Leidraad. Jaap, een warm welkom en veel succes!
 

Bekijk alle foto's
 
28 september 2016, de Buurtbieb opent haar deuren

Het werd een gezellige, levendige gebeurtenis.

De Buurtbieb is wekelijks open, het minibieb kastje (aan de buitenmuur van de Dorpskerk) is altijd open voor gebruik.
Iedereen kan gratis een boek meenemen om te lezen, terugbrengen mag, doorgeven aan een ander ook.

De Buurtbieb in de Dorpskerk; elke woensdag van 12.30 tot 14.30 uur.
Graag tot ziens!

Bekijk alle foto's
 
25 september 2016, Gezamenlijke startzondag van de PG Leidschendam/Leidschenveen

Bij het binnenkomen van de kerk kon het je niet ontgaan: nieuw liturgisch meubilair. Zo licht en mooi strak vormgegeven. De stiltehoek is prachtig geworden met het gekleurde raam dat geplaatst is. Het straalt warmte uit en toch ook een serene rust. Hier kunnen we een kaarsje branden en iets in het voorbedeboek schrijven.
De kerkenraad kwam binnen en de ouderling van dienst deed de afkondigingen.
Hierna gaf hij het woord aan Toon van Velzen, die als voorzitter van de Commissie Herinrichting Kruisheuvelkerk een toelichting gaf over de verbouwing en over wat we nog tegoed hebben. Hierna begon de dienst. In de liturgie stond alles uitgewerkt, maar ook het 'beam-team' was paraat.
Geweldig dat je de tekst nu mee kon zingen vanaf het projectiebord. Bijna niemand keek nog in zijn liturgieblad, waardoor het zingen veel beter klonk.
Het aanvangslied was al heel fijn om te zingen. 'De vreugde voert ons naar dit huis, waar 't Woord aan ons geschied' en vreugdevol was het. Het gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren zong in deze dienst en ook dat maakte het vreugdevol. Prachtig! Drie predikanten die ieder hun deel in de viering hadden. Voor de kinderen was er, heel vertrouwd, kindernevendienst.
Voor de kleinsten was er crèche. We vierden met elkaar de dienst van de tafel. Hierbij werd het nieuwe glazen avondmaalstel in gebruik genomen. Na de dienst was er koffie, thee en limonade. En.... voor de restauratie van de kerkbanken kon worden ingetekend voor 1 euro per centimeter. Thuis gauw maar even nameten hoeveel plaats je/u op zondag nodig hebt. Omdat niet in ieders portemonnee gekeken kan worden, zijn de kerkrentmeesters blij met ieder centimeter die gesponsord wordt, maar denkt u: 'Kom, laat ik eens gek doen, ik sponsor gewoon een hele bank' dan kan ook met de restauratie van de banken snel een begin worden gemaakt.
 

Bekijk alle foto's
 
23 september 2016, Samen uit eten in Leidschenveen

Een gezellig etentje met gemeenteleden van de Leidraad bij restaurant H'eerlijk
 

Bekijk alle foto's
 
21 augustus 2016, Afscheid van de Kindernevendienst in de Kruisheuvelkerk

Marenthe, Karsten, Jaro en Lucas  hebben vandaag afscheid genomen van de Kindernevendienst. Hun basisschooltijd is voorbij en zij gaan nu naar het voortgezet onderwijs. Voor hen was er weer een passende presentatie gemaakt waarin te zien is hoe klein ze waren en hoe zij zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Ook voor Tobias is zijn kindernevendienst tijd voorbij. Hij kon vandaag helaas niet aanwezig zijn.
Vandaag mochten Marenthe, Jaro, Karsten en Lucas nog één keer naar de nevendienst. Hier werd op aanschouwelijke wijze het verhaal van Jona in de Walvis verteld. Na de preek kwamen de kinderen weer terug in de dienst. Vandaag hebben we de Maaltijd des Heren gevierd. Omdat er in de kerkzaal nog steeds wordt gewerkt, was ook deze zondag weer dienst in de Voorhof. Zelfs de klapstoeltjes van het terras moesten worden bijgezet, omdat er anders te weinig zitplaatsen waren.
Maar....... ook vandaag bleek weer dat er veel makke schapen in een hok gaan. Na de dienst bleven er veel mensen na voor de koffie. En buiten? Hier kwam de regen met bakken uit de hemel.
 

Bekijk alle foto's
 
15 mei 2016, Pinksterfeest in de Kruisheuvelkerk

Voorganger in deze dienst was ds. Theo; organist - Patrick; fluit - Judith; saxofoon - Manouk en gitaar - Jacco. Ook een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia was aanwezig.
De instrumenten waren opgepoetst en de kelen gesmeerd. Iedereen had er duidelijk zin in. De voorkant van de liturgie was uitnodigend. ‘De kerk is leuk’. De kerk was ook vol.
De kinderen mochten ds. Fulco, net als andere jaren, weer assisteren met het aansteken van het Pinkstervuur. Dit is iedere keer weer spannend en ook leuk. In de nevendienst en crèche deden de kinderen hun eigen ding, en in de kerk werd de liturgie gevolgd.
Aan een vertegenwoordigster van de Stichting Basic Care Ghana werd een cheque overhandigd.
Het hoofddoel van deze stichting is het ondersteunen van het werk en de visie van dokter David. Zijn visie is dat ongeacht ras, huidskleur of geloof iedereen met respect behandeld moet worden. Iedereen moet de kans krijgen om eten, een plek om te wonen en basale medische zorg te hebben. Dus ook de mensen die door de Ghanese maatschappij worden genegeerd en verstoten, zoals mensen met hiv of een psychiatrische stoornis. Met onze bijdrage voor Meals on Wheels, bijeengebracht in de 40-dagentijd, kan de stichting straks een andere auto aanschaffen om per dag 150 maaltijden rond te brengen bij mensen die anders niets te eten hebben.
Na slotlied en zegen was er koffie.
Dit was Pinksterfeest! En….. ‘de kerk is leuk’, echt leuk!
 

Bekijk alle foto's
 
22, 23 en 24 april 2016, voorstellingen Musical Jozef

Voor de voorstellingen was het bij de ‘grime’, iedere keer weer, een drukte van jewelste. Rimpels werden vervaagd of juist weer geaccentueerd. Het ‘licht en geluid’ deed een laatste check. En het toneel lag er nog stil en verlaten bij.
Buiten stond een menigte te wachten tot de zaal open ging. Iedereen wilde de beste plaatsen. Tja en bij uitverkochte voorstellingen valt dit nog niet mee.
Het verhaal over Jozef, de lievelingszoon van Jakob en Rachel, is overbekend. Als lieveling van zijn vader wordt hij duidelijk meer verwend dan de andere broers. Hij krijgt grotere cadeaus en, als enige, een prachtig gekleurde mantel.
Uit jaloezie zweren zijn 10 oudere broers tegen hem samen en verkopen Jozef aan slavenhandelaren. Ze vertellen hun vader dat hij door een wild dier verscheurd is, en tonen hem als bewijs de met bloed besmeurde mantel.
De slavenhandelaren nemen Jozef mee naar Egypte en verkopen hem aan Potifar, één van de hovelingen van de farao.
 
De musical is het verhaal van Jozef dat vanuit een verrassend perspectief is verteld. Evenmin werd hier de chronologische volgorde aangehouden. We switchten tussen ‘heden en verleden’.
In de pauze was er koffie en thee. Na de voorstelling ging de ‘bar’ open. Hier werd druk gebruik van gemaakt om, met een versnapering in de hand, na te praten.
 
En nu? De drie dagen ‘musical’ zijn weer voorbij. Een kroon op het werk van veel oefenen.
Om met de woorden van Dina, de zus van Jozef, te spreken: “Toch? Niet dan?”.
 
 

Bekijk alle foto's
 
19 maart 2016 - Oefenen voor de musical Jozef

Een welverdiende lunchpauze, waarna een groepsfoto werd gemaakt om vervolgens weer verder te oefenen. We waren er vandaag allemaal.
Nieuwsgierig geworden naar wie welke rollen spelen? Komt het dan met eigen ogen zien. Een enthousiaste groep mensen zet straks weer iets moois op de planken.
Wilt u/ wil je meer weten over de musical kijk dan op http://www.pgleidschendam.nl/musical. Hier staat achtergrond informatie en alles over de kaartverkoop.
 

Bekijk alle foto's
 
3 januari 2016, Nieuwjaarsdienst in de Kruisheuvelkerk

Een dienst voor heel Leidschendam/Leidschenveen. En er is wat af gewenst.
Voor de dienst stonden onze drie predikanten al opgesteld, zodat zij een ieder een gezegend en goed 2016 konden wensen. En na de dienst werd dit door de gemeenteleden onderling nog eens dunnetjes over gedaan. Een dienst waaraan het gelegenheidskoor weer een bijdrage leverde, waarin werd gelezen, gebeden en mooi gezongen. Ds. Theo Haitjema preekte deze morgen voor een volle kerk.
De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal in de nevendienst. De tieners zaten in hun ‘glazen huis’ en de jongsten bevolkten de crèche. Wat hebben wij het goed met elkaar. Een nieuw gemeentelied. ‘Wij gaan op reis’, heerlijk om dit met elkaar te kunnen zingen.
En dan....., op 13 januari onze gezamenlijke gemeenteavond in de Dorpskerk, waar we het met elkaar gaan hebben over 'Onze toekomst'. Een toekomst om van te dromen.
 

Bekijk alle foto's
 


 
 

Inloggen


 

Dorpskerk
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Kruisheuvelkerk
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

De Leidraad
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10:00 uur
meer details

Christelijke meditatiegroep
datum en tijdstip 28-11-2017 om 20.00
meer details

Buurtbieb
datum en tijdstip 29-11-2017 om 12.30 uur
meer details

Open Dorpskerk
datum en tijdstip 29-11-2017 om 12:30
meer details

 
Lutherjaar 2017

Wat geloven wij?
48ste zondag, 26 november 2017

Hier kunt u de voorgaande zondagen inzien
 
Webmaster

Suggesties voor de website?
Laat het de webmaster weten via dit formulier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.